fbpx
Top

Privacy Policy

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób aplikujących do pracy w Polsce jest Axell Polska 2004 Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach, przy ul. Rybickiego 41.

Administratorem danych osób aplikujących do pracy za granicą jest Axell VOF z siedzibą w Tilburgu , przy ul. Jan Asselbergsweg 70 oraz Axell Holandia Sp. z o.o z siedzibą w Skierniewicach, przy ul.Rybickiego 41.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. O ile Pani/Pan wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być przetwarzane dla przyszłych procesów rekrutacyjnych i celów marketingowych albo udostępnione do podmiotów z Grupy Axell Employment w Polsce. Podanie danych jest dobrowolne i przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania, jak również prawo odwołania zgody, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu  oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt do osób odpowiedzialnych za ochronę danych jest możliwy pod adresami e-mail: ochronadanych@axell.pl oraz dataprotectioninfo@axell.nl. 

 

KTO BĘDZIE ODPOWIADAŁ ZA MOJE DANE OSOBOWE?  

Administratorem danych osobowych osób aplikujących do pracy w Polsce jest Axell Polska 2004 Sp. z o.o..

Administratorem danych osób aplikujących do pracy za granicą jest Axell VOF z siedzibą w Tilburgu , przy ul. Jan Asselbergsweg 70 oraz Axell Holandia Sp. z o.o z siedzibą w Skierniewicach, przy ul.Rybickiego 41.

O ile Pani/Pan wyrazi odrębną zgodę, dane mogą być udostępnione do podmiotów z Grupy Axell Employment, w której skład wchodzą: Axell VOF z siedzibą w Tilburgu , przy ul. Jan Asselbergsweg 70, Axell Holandia Sp. z o.o., Axell Polska 2004 Sp. z o.o., Axell Polska 2012 Sp. z o.o.  z siedzibą w Skierniewicach przy ul.Rybickiego 41, oraz Axell Hungary Kft z siedzibą w Budapeszcie, przy ul. Ráday 9. Fszt. 8.

JAK KONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWIE PRZETWARZANIA MOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Kontakt do osób odpowiedzialnych za ochronę danych jest możliwy pod adresami e-mail: ochronadanych@axell.pl oraz dataprotectioninfo@axell.nl. 

DLACZEGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE? 

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, ponieważ przekazane one zostały do nas w formie CV dostarczonego przez Pana/Panią osobiście do jednego z naszych biur, mailowo, przez formularz rejestracyjny dostępny na naszych stronach internetowych lub przez portale internetowe,  na których zostały opublikowane nasze oferty pracy. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, a także – po wyrażeniu odrębnych zgód – na potrzeby przyszłych rekrutacji oraz działań marketingowych Axell Employment.

CZY MUSZĘ UDOSTĘPNIĆ MOJE DANE OSOBOWE? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia bieżącej rekrutacji. Wyrażenie odrębnych zgód umożliwi udział w kolejnych rekrutacjach oraz ułatwi dostęp do informacji o nowych możliwościach zatrudnienia przez działania informacyjno-marketingowe.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowią: Kodeks Pracy, zaznaczone przez Panią/Pana zgody dot. ew. wykorzystania danych na potrzeby kolejnych rekrutacji i działań marketingowych oraz tzw. „prawnie uzasadniony interes” polegający na chęci przedstawiania Kandydatom innych ofert zatrudnienia.

UDOSTĘPNIANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, by wykonać nasze usługi np. potencjalnym pracodawcom.  Za każdym razem będzie Pan/Pani informowana komu i dlaczego będziemy przekazywać dane osobowe.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO 

Dane osobowe niezbędne na potrzeby rekrutacji i zatrudnienia nie będą przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej (EU) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszystkie strony Axell Group korzystają z plików cookies (tzw. ciasteczek) i z funkcjonalności Hotjar, Facebook Pixel oraz Google Analytics. W związku z tym, informacje o Państwa aktywności na stronie mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Gwarantem bezpieczeństwa Państwa danych jest Tarcza Prywatności – umowa zapewniająca odpowiedni poziom ochrony danych.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Czas przechowywania danych osobowych uzależniony jest od stosunku łączącego Panią/Pana z dowolną spółką wchodzącą w skład Axell Employment, powodu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz od zakresu wyrażonych zgód.

– Przechowywanie danych na potrzeby bieżącej rekrutacji: do miesiąca czasu od daty udostępnienia danych.

– Przechowywanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji: do pięciu lat od czasu ostatniej aktywności związanej z usługami Axell Employment.

– Przechowywanie danych pracowników zatrudnionych przez agencję pracy Axell Employment: okres uzależniony jest od wymagań prawnych danego kraju.

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SPOSOBU ICH PRZETWARZANIA 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu  oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażenia odrębnych zgód na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do ich cofnięcia. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania Pani/Pana danych.

INFORMACJE O PROFILOWANIU I ZAUTOMATYZOWANYM PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Z uwagi na specyfikę działania stron www, serwerów oraz sieci internetowych, wizyta na naszych stronach internetowych wiąże się z zapisaniem na urządzeniu osoby odwiedzającej plików cookies oraz z zapisaniem po stronie serwerowej informacji takich jak adres IP, czy długość sesji. Informacje te nie pozwalają jednak na identyfikację konkretnych osób. Dane te nie są więc przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są wykorzystywane do profilowania.

28.03.2019